news banner

Cập nhật tiến độ dự án ngày 15 tháng 7

Đại Từ Garden City

Cập nhật tiến độ thi công ngày 15 tháng 7 năm 2020

tien do 1

 

tien do 2