Tiện ích

ĐẠI TỪ Garden City mang tới cuộc sống có Tĩnh, có Động – “Động” là những hoạt động thương mại và giao lưu văn hóa trên Phố lớn: Phố Hoa Đào, Phố Hoa Mai và Phố Hoa Ban; – “Tĩnh” là khi trở…